Photo of author
Escrito por O meu PC

A guía do software en galego. Le, comenta, descarga, copia e comparte o contido. É libre!

Os atallos do teclado son unha forma de simplificar o uso da computadora, permitindo que o usuario acceda a funcións e programas de forma máis rápida e eficiente. Os atallos de teclado poden ser utilizados para a maioría das tarefas comúns, como copiar e pegar, imprimir, abrir e pechar aplicacións, e navegar por internet.

Os atallos do teclado son unha forma ideal de aumentar a produtividade, especialmente se se utilizan con frecuencia. Aprender a usar os atallos de teclado pode levar un pouco de práctica, pero valerá a pena o esforzo unha vez que se acostume a el.

Os atallos de teclado para manexar textos

Aquí tes unha lista dos atallos de teclado para textos máis útiles:

 • Ctrl+C: Copia o texto ou imaxe seleccionada.
 • Ctrl+V: Pega o texto ou imaxe que estea en el portapapeis.
 • Ctrl+X: Corta o texto ou imaxe seleccionada.
 • Ctrl+Z: Desfai a última acción.
 • Ctrl+Y: Refai a última acción.
 • Ctrl+A: Selecciona todo o texto ou imaxe.
 • Ctrl+B: Pon o texto en negrita.
 • Ctrl+I: Pon o texto en cursiva.
 • Ctrl+U: Pon o texto en subliñado.
 • Ctrl+Left arrow: Ir á liña anterior
 • Ctrl+Right arrow: Ir á liña seguinte
 • Ctrl+Up arrow: Ir á páxina anterior
 • Ctrl+Down arrow: Ir á páxina seguinte
 • Ctrl + F: busca unha palabra nun texto.

Atallos de teclado en Windows

Os atallos de teclado son unha forma rápida e eficaz de realizar tarefas no Windows. Aquí tes unha lista dos atallos de teclado máis habituais en Windows:

 • Atallo para abrir o menú Inicio: premendo a tecla de Windows.
 • Atallo para abrir o menú de aplicacións: preme Alt + Tab.
 • Atallo para cambiar entre as diferentes aplicacións abertas: preme Alt + F4.
 • Atallo para minimizar todas as aplicacións e mostrar o escritorio: preme Windows + D.
 • Atallo para abrir o menú de opcións de Enerxía: preme Windows + X.
 • Atallo para abrir o Explorador de Arquivos: preme Windows + E.
 • Atallo para imprimir unha páxina: preme Ctrl + P.
 • Atallo para desfacer unha acción: preme Ctrl + Z.
 • Atallo para reemprazar unha palabra: preme F3.
 • Atallo para seleccionar todo o texto: preme Ctrl + A.
 • Atallo para cambiar o tamaño da fonte: preme Ctrl + Shift + > (aumentar) ou Ctrl + Shift + < (reducir).
 • Atallo para imprimir unha páxina web: preme Ctrl + Shift + P.
 • Atallo para gardar un documento: preme Ctrl + S.
 • Atallo para abrir a Axuda e Buscar: preme F1.
 • Atallo para reiniciar o PC: preme Ctrl + Alt + Delete e, a continuación, preme en Reiniciar.
 • Alt+F4: Pechar a aplicación actual
 • Alt+Tab: Cambiar entre aplicacións abertas

Para obter unha lista completa dos atallos de teclado dispoñibles, consulta a documentación do teu sistema operativo ou aplicación.

Atallos de teclado en MacOS

Os atallos de teclado son unha gran ferramenta para aumentar a produtividade ao utilizar o Mac. Aquí tes unha lista dos atallos de teclado máis comúns en MacOS:

Atallos de teclado para a barra de menús

Os atallos de teclado para a barra de menús permiten acceder rapidamente aos menús das aplicacións. Para abrir o menú de Apple, preme a tecla de comando (⌘) e a barra espaciadora. Para abrir o menú de aplicacións, preme a tecla de comando (⌘) e a tecla de tabulación.

Atallos de teclado para navegar nas aplicacións

Pode navegar entre as aplicacións abertas utilizando os atallos de teclado seguintes:

 • Preme a tecla de comando (⌘) e a tecla de tabulación para moverse entre as aplicacións abertas.
 • Preme a tecla de comando (⌘) e a tecla de espazo para abrir o Finder.
 • Preme a tecla de comando (⌘) e a tecla de opción (⌥) para abrir o Launchpad.

Atallos de teclado para utilizar o Spotlight

O Spotlight é unha gran ferramenta para procurar arquivos e aplicacións no Mac. Pode utilizar os seguintes atallos de teclado para utilizalo:

 • Preme a tecla de comando (⌘) e a barra espaciadora para abrir o Spotlight.
 • Preme a tecla de comando (⌘) e a tecla de opción (⌥) para abrir o Finder.

Atallos de teclado para utilizar o Mission Control

O Mission Control é unha útil ferramenta que lle permite visualizar todas as aplicacións e ventanas que están abertas no seu Mac. Pode utilizar os seguintes atallos de teclado para utilizalo:

 • Preme a tecla de comando (⌘) e a barra espaciadora para abrir o Mission Control.
 • Preme a tecla de comando (⌘) e a tecla de opción (⌥) para abrir o Launchpad.

Atallos de teclado para utilizar o Dock

O Dock é unha útil ferramenta que lle permite acceder rapidamente aos seus aplicacións e arquivos favoritos. Pode utilizar os seguintes atallos de teclado para utilizalo:

 • Preme a tecla de comando (⌘) e a barra espaciadora para abrir o Dock.
 • Preme a tecla de comando (⌘) e a tecla de tabulación para moverse entre as aplicacións no Dock.

Atallos de teclado en Linux

Os atallos de teclado en Linux son moi útiles para aumentar a produtividade ao traballar co sistema operativo. Aquí tes unha lista de algúns dos atallos de teclado máis útiles en Linux:

 • Ctrl+Alt+T: Abre unha consola de comandos.
 • Ctrl+Shift+T: Abre unha nova pestana na consola de comandos.
 • Alt+F2: Abre o executar diálogo.
 • Ctrl+L: Limpa a pantalla.
 • Ctrl+Alt+F1: Cambia ao modo de texto.
 • Ctrl+Alt+F7: Cambia ao modo gráfico.
 • Alt+F1: Abre o menú de aplicacións.
 • Alt+F2: Abre o menú de busca.
 • Alt+F3: Abre o menú de opcións de anaco.
 • Alt+F4: Pecha a aplicación activa.
 • Ctrl+Alt+Del: Abre o menú de opcións de reinicio.
 • Ctrl+Alt+F2: Abre o navegador de ficheiros.
 • Ctrl+Alt+F3: Abre o terminal.
 • Ctrl+Alt+F4: Abre o editor de texto.
 • Ctrl+Alt+F5: Abre o cliente de correo electrónico.
 • Ctrl+Alt+F6: Abre o navegador web.
 • Ctrl+Alt+F7: Abre o menú de opcións de ventá.
 • Ctrl+Alt+F8: Abre o menú de opcións de pantalla.
 • Ctrl+Alt+F9: Abre o menú de opcións de son.
 • Ctrl+Alt+F10: Abre o menú de opcións de axuda.
 • Ctrl+Alt+F11: Abre o menú de opcións de desenvolvedor.
 • Ctrl+Alt+F12: Abre o menú de opcións de sistema.

Conclusión

Non fai falla aprender todos, mais coñecelos permitiranos operar mellor coa nosa computadora e os nosos documentos de texto.

E ti, coñecíalos todos?

Deixa un comentario