As unidades na que almacenamos e manexamos a información: os BITS

Photo of author
Escrito por O meu PC

A guía do software en galego. Le, comenta, descarga, copia e comparte o contido. É libre!

Os ordenadores utilizan dous tipos de almacenamento de información: o almacenamento primario e o almacenamento secundario. O almacenamento primario é a memoria RAM, que é a memoria utilizada polo ordenador para almacenar a información que está a utilizar no momento.

A memoria RAM é moi rápida, pero é moi cara, e polo tanto, os ordenadores teñen pouca RAM. O almacenamento secundario é moito máis barato, pero é moito máis lento que a RAM.

Os ordenadores utilizan o almacenamento secundario para almacenar a información que non están a utilizar no momento, pero que poderán precisar en futuro. Os ordenadores utilizan dous tipos de almacenamento secundario: o disco duro e a unidade de disco óptico.

A unidade mínima de información que gardamos e manexamos en calquera tipo de almacenamento é o BIT.

Que é un Bit?

Os bits son una unidade de información que consiste en un só díxito binario, é dicir, un díxito que pode ter valor 0 ou valor 1. A información almacénase en forma de bits, e cada bit representa unha pequena parte da información total.

Os bits son a unidade básica de información en informática, e todos os datos que se manipulan nos ordenadores están formados por bits. Por exemplo, unha imaxe pode estar formada por millóns de bits, e unha canción pode estar formada por miles de bits.

Así, podemos dicir que os bits son a unidade básica de información en informática, e que todos os datos que se manipulan nos ordenadores están formados por bits.

Inicialmente, a información só se podía almacenar en forma de bits, pero a medida que a tecnoloxía avanzou, foron desenvolvéndose novos sistemas de almacenamento de información, como os discos duros, que permiten almacenar a información en forma de Bytes.

Que é un Byte?

Un Byte (B) é unha unidade de información que consiste en 8 bits.

A maioría dos ordenadores actuales son capaces de manipular a información en forma de Bytes, pero aínda así, a información se almacena en forma de bits. De feito, a información almacenada en forma de Bytes aínda se divide en bits para ser enviada ao ordenador.

Outras medidas de almacenamento de datos

Os KB, MB, GB e TB são unidades de medida de almacenamento de datos. A súa sigla significa KiloByte, MegaByte, Gigabyte e TeraByte, respectivamente.

  • Un KiloByte (KB) é unha unidade de información que equivale a 1.024 Bytes.
  • Un MegaByte (MB) é 1.048.576 Bytes.
  • Un Gigabyte (GB) é 1.073.741.824 Bytes.
  • Un Terabyte (TB) é 1.099.511.627.776 Bytes.

Os KB, MB, GB e TB son utilizados para medir o tamaño de arquivos de texto, imaxes, vídeos e outros tipos de arquivos.

Deixa un comentario